DIGITAL INNOVATION STAGE 

29 marca 2023 r


07:30 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

09:00 - 09:10

Otwarcie konferencji

Casper Haring CEO ECU 

09:10 - 10:40

Poprawa doświadczeń zakupowych klientów w sklepie stacjonarnym przy użyciu technologii

09:10 - 09:40

Dostosowanie do potrzeb lokalnych klientów, redukcja kosztów i zwiększanie zysków

 • Włączenie cyfrowego zaangażowania do tradycyjnej fizycznej przestrzeni
 • Rozwój zróżnicowanego portfolio sklepów, dostosowanego do potrzeb lokalnych klientów
 • Wykorzystanie marketingu Beacon

09:40 - 10:00

Umożliwienie bezproblemowej realizacji transakcji za pomocą telefonu komórkowego klienta

10:00 - 10:20

Zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez wdrożenie systemu etykiet elektronicznych

10:20 - 10:40

Wykorzystanie informacji o zachowaniu i czasie spędzonym na oglądaniu produktu przez klienta w sklepie w celu poprawy jakości obsługi klienta, optymalizacji wydajności sklepu i uzyskania wyższej rentowności

10:40 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 13:00

Zostań zorientowanym na klienta, zorientowanym na dane sprzedawcą detalicznym

11:00 - 11:30

Przekształcanie strategicznych spostrzeżeń dotyczących danych w zmianę ukierunkowaną na klienta

 • Określenie, co „cyfrowo” znaczy dla Customer Journey
 • Priorytetyzacja najważniejszych okazji zakupowych (promocji i poszukiwanych produktów) poprzez powiązanie opinii klientów z danymi behawioralnymi, informacjami o profilu klienta i wskaźnikami operacyjnymi
 • Mierzenie wpływu działań CX na wyniki firmy

11:30 - 11:50

Gromadzenie ukierunkowanych spostrzeżeń na całej ścieżce klienta poprzez spójne śledzenie wskaźników doświadczenia klienta

11:50 - 12:10

Zrozumienie najważniejszych wyzwań i najlepszych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa w handlu detalicznym

12:10 - 12:30

Określenie ukierunkowanej na prywatność przyszłości predykcyjnego zaangażowania klientów

12:30 - 13:00

Identyfikacja i wykorzystanie wzorców pojawiających się w danych o klientach przy użyciu Big Data, AI i narzędzi cyfrowych

 • Równowaga między irytacją klienta wynikajacą z zakupów a maksymalizacją gromadzenia danych o klientach
 • Wykorzystanie automatycznego, dwukierunkowego przesyłania danych pomiędzy sklepem a centralą
 • Poprawa segmentacji, udoskonalenie przekazu i kierowanie bardziej trafnymi działaniami marketingowymi

 13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:00

Wykorzystanie technologii w celu podniesienia wielokanałowego doświadczenia klientów

14:00 - 14:30

Połączenie świata fizycznego i cyfrowego w celu stworzenia jednolitego, wspólnego doświadczenia zakupowego

 • Znalezienie dzięki danym i technologii sposobów na zainspirowanie klientów i umożliwienie im czerpania radości z odkrywania możiwości zakupowych
 • Zachęcanie klientów do interakcji z angażującymi doświadczeniami handlowymi, bezproblemowe przechodzenie między środowiskami wirtualnymi i fizycznymi, wspierające podejście omnichannel
 • Wdrażanie nowych technologii i innowacyjnych taktyk tak, aby klienci wracali

14:30 - 14:50

Budowanie lojalności klientów i docelowo rentowności za pomocą spersonalizowanego marketingu i doświadczeń – opartych na zgodzie i zaufaniu

14:50 - 15:10

Planowanie strategii rozwoju z wykorzystaniem social commerce

15:10 - 15:30

Uproszczenie wielokanałowej podróży klienta, przy jednoczesnym zapewnieniu kupującym większego wyboru i wygody

15:30 - 16:00

Odkrywanie różnych narzędzi Metaverse do tworzenia zaangażowania i budowania więzi emocjonalnych

 • Odkrywanie możliwości w środowisku fizycznym, cyfrowym i Metaverse
 • Eksperymentowanie z technologiami od VR po NFT oraz tworzenie wirtualnych produktów, społeczności i sklepów
 • Rozszerzenie tradycyjnej, stacjonarnej obecności na trójwymiarowe wirtualne przestrzenie, które zachowują wygląd i styl marki, jednocześnie wykorzystując unikalne cechy i zalety środowiska online

16:00 - 16:20

Przerwa kawowa

16:20 - 18:00

Poprawa doświadczeń zakupowych klientów w sklepie stacjonarnym przy użyciu technologii

16:20 - 16:50

Rewolucja w detalicznych rozwiązaniach płatniczych

 • Określenie opcji płatności w najbliższej przyszłości i przygotowanie do zaspokojenia (przyszłych) potrzeb klientów
 • Poprawa doświadczenia zakupowego w sklepie stacjonarnym oraz usprawnienie procesu transakcyjnego i płatniczego z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań cyfrowych
 • Wykorzystanie technologii umożliwiającej zakupy "check-out-free" i "touch-out-free"

16:50 - 17:10

Wdrażanie elektronicznych metek oraz elektronicznych oznaczeń

17:10 - 17:30

Wykorzystanie technologii przetwarzania danych w chmurze zapewniającej wsparcie dla wszystkich procesów back-office

17:30 - 18:00

Wykorzystanie technologii do zwiększenia zaangażowania i produktywności pracowników

 • Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych, ulepszonej łączności i IoT w celu lepszego zaspokajania potrzeb pracowników, usuwania problemów, zwiększania zadowolenia pracowników, usprawniania operacji i obniżania kosztów
 • Zapewnienie personelowi wyselekcjonowanych danych, które umożliwiają lepszą obsługę klienta
 • Ponowna ocena struktury organizacyjnej, procesów i kultury organizacji opartej o technologię

 18:00 - 19:00

Kolacja

19:00 - 20:00

Gala Wieczorna i ceremonia wręczenia nagrody Retailer of the Year

20:00 - 0:00

After Party, Muzyka na żywo, Networking i DrinkiPoniżej znajdują się pozostałe Sceny tematyczne konferencji. Kliknij w interesującą Cię ikonę aby zobaczyć program


MAIN COMMERCIAL STAGE

SUPPLY CHAIN STAGE

ECOMMERCE STAGE