SUPPLY CHAIN STAGE

29 marca 2023 r07:30 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

09:00 - 09:10

Otwarcie konferencji

Casper Haring CEO ECU

09:10 - 12:20

 Zarządzanie i taktyki przetrwania łańcucha dostaw w trudnym klimacie gospodarczym 

09:10 - 09:40

Wdrażanie nowych modeli współpracy

 • Wzmocnienie odporności łańcucha dostaw poprzez współpracę
 • Tworzenie ram do współpracy (w górę i w dół) jako główny sposób na uzyskanie widoczności E2E
 • Badanie potencjalnych możliwości współpracy poziomej

09:40 - 10:00

 Przegląd wpływu obecnych okoliczności związanych z kosztami energii, ograniczeniem dostępności materiałów, globalizacją, rosnącymi kosztami, zmieniającym się popytem konsumentów, niedoborami siły roboczej i innymi zakłóceniami.

10:00 - 10:20

 Eliminowanie niepewności w łańcuchu dostaw poprzez wziększenie zdolność adaptacyjnych, współpracę i efektywne kosztowo zarządzanie

10:20 - 10:40

Poszerzenie ekosystemu dostawców oraz rozbudowa sieci produkcji i dystrybucji w celu zwiększenia odporności, elastyczności, szybkości reakcji i konkurencyjności

 10:40 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 13:00

Ponowne przemyślenie sposobu organizacji łańcucha dostaw

11:00 - 11.30

Automatyzacja i współpraca jako podstawa do śledzenia, identyfikowalności i optymalizacji łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym

 • Znaczenie zobowiązań dotyczących elastyczności i odporności w łańcuchach dostaw
 • Poprawa planowania wahań popytu związanego z promocjami, sezonowością i wydarzeniami
 • Wykorzystanie sprawdzonych analiz do optymalizacji dostępnego asortymentu w celu zwiększenia produktywności i rentowności zgromadzonych zapasów

11:30 - 11:50

Identyfikowanie możliwości do doskonalenia ludzi, procesów i technologii

11:50 - 12:10

Sposoby jak nowe technologie zmienią wszystkie obszary łańcucha dostaw

12.10 - 12.30

Cyfrowa transformacja łańcuchów dostaw w oparciu o dane, sztuczną inteligencję i technologie kognitywne

12:30 - 13:00

Osiągnięcie dokładnego i przejrzystego obrazu całego łańcucha dostaw od źródła do konsumenta (E2E) w czasie rzeczywistym

 • Przyjęcie udoskonalonej realizacji całego łańcucha dostaw
 • Używanie gotowych strategii modelowania predefiniowanymi modelami
 • Wdrażanie standardów łańcucha dostaw, które oszczędzają czas i pieniądze

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:10

Osiąganie dokładniejszych prognoz, wydajniejszego zintegrowanego planowania biznesowego, zdrowszych zysków oraz wyższej satysfakcji klientów

14:00 - 14:30

Lepsze zrozumienie wzorców popytu, sieci dostaw, operacji, wymagań jakościowych i obsługi klienta

 • Wykorzystanie prognozowania i optymalizacji zapasów w celu zrównoważenia łańcucha dostaw i ograniczenia strat
 • Elastyczne reafgowanie w obliczu nieoczekiwanych sytuacji w celu wyeliminowania wpływu rozbieżnych prognoz
 • Angażowanie się w wymianę informacji i wspólne planowanie, prognozowanie i uzupełnianie zapasów (CPFR) z partnerami łańcucha dostaw na wyższym i niższym szczeblu

14:30 - 14:50

Uwolnienie potencjału analityki predykcyjnej w łańcuchu dostaw

14:50 - 15:10

Kierowanie planowaniem popytu na produkty, zapasami i łańcuchem dostaw przy użyciu danych pozyskanych od klientów w czasie rzeczywistym

15:10 - 16:00

Wykorzystanie inteligentnych modeli i systemów logistycznych ostatniej mili w celu zwiększenia zorientowania na klienta i rentowności

15:10 - 15:30

Przemyślenie strategii ostatniej mili i odkrywanie, w jaki sposób innowacyjne modele dystrybucji, floty i alternatywne metody dostaw otwierają drzwi do szybszych, bezpieczniejszych i bardziej ekologicznych dostaw, które są zgodne z oczekiwaniami dzisiejszych konsumentów.

15:30- 16:00

Bycie na bieżąco z najnowszymi trendami w zakresie realizacji i dystrybucji, umożliwiając detalistom i 3PL szybsze dostarczanie produktów przewoźnikom i konsumentom końcowym.

 • Wykorzystanie automatycznych powiadomień, inteligentnych linków śledzących, aplikacji mobilnych i powiadomień tekstowych
 • Korzystanie z bezkontaktowych metod dostawy i płatności cyfrowych
 • Dostosowanie łańcucha dostaw do wymagań wielokanałowego handlu detalicznego
 • Odkrywanie możliwości mobilnego przechowywania i wykorzystania upsellingu

16:00 - 16:20

Przerwa kawowa

16:20 - 18:00

Wykorzystanie najnowszych trendów w WMS

16:20 - 16:50

Zmniejszenie śladu węglowego i minimalizacja wpływu na środowisko

 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług logistycznych (3PL), którzy promują ekologiczne praktyki zarządzania logistyką
 • Wdrażanie systemów pakowania w kartony i folie bąbelkowe, które oszczędzają czas i materiały
 • Poleganie na materiałach opakowaniowych, które są przyjazne dla środowiska i ulegają biodegradacji

16:50 - 17:10

Integracja wszystkich aplikacji (CRM, ERP, roboty, zautomatyzowane systemy, czujniki IoT itp.) określająca sposób przenoszenia danych przy jednoczesnej optymalizacji każdego etapu procesu

17:10 - 17:30

Wdrażanie nowego oprogramowania do modelowania i symulacji projektu inteligentnego magazynu

17:30 - 18:00

Optymalizacja operacji magazynowych w celu poprawy wydajności i wykorzystania zasobów (krótkie studia przypadków)

 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) i algorytmów uczenia maszynowego
 • Wdrażanie systemów Vendor Managed Inventory
 • Zdefiniowanie głównych obszarów wdrożeniowych dla robotyki
 • Angażowanie siły roboczej poprzez grywalizację

18:00 - 19:00

Kolacja

19:00 - 20:00

Gala wieczorna i ceremonia wręczenia nagrody Retailer of the Year

20:00 - 00:00

After Party, Muzyka na żywo, Networking & Drinki
30 marca 2023 r

SUPPLY CHAIN STAGE


07:30 - 09:10

Rejestracja i poranna kawa

09:10 - 13:00

 Zwiększanie wartości i przewagi konkurencyjnej poprzez inteligentne planowanie obiektów


09:10 - 09:40

Odkrywanie nowych sposobów na zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów

 • Określenie optymalnej strategii dla nowych mocy produkcyjnych lub magazynowych
 • Rozszerzanie, przenoszenie lub zakładanie nowych operacji z wykorzystaniem procesu podejmowania decyzji w oparciu o dane
 • Jak najszybsza obsługa klienta poprzez magazyny bliżej centrów miast
09:40 - 10:00

Posiadanie obiektów Łańcucha Dostaw we właściwej lokalizacji, na właściwych warunkach i po właściwej cenie

10:00 - 10:20

Przekształcanie obiektów łańcucha dostaw w inteligentne centra

10:20 - 10:40

Walka o redukcję odpadów i zarządzanie logistyką zwrotów

10:40 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:10

Usprawnianie cyfrowo operacji magazynowych

11:00 - 11:30

Transformacja operacji magazynowych i wdrażanie nowych technologii, takich jak inteligentne magazyny, automatyzacja i robotyka

 • Utrzymywanie tempa i zrozumienie, które technologie zastosować i jaki wpływ mogą wywołać
 • Konsolidacja krytycznych danych w hurtowni z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i technologii IT
 • Automatyzacja centrów dystrybucyjnych

11:30 - 11:50

Stanie się bardziej efektywnym energetycznie dzięki inteligentnej technologii wykorzystującej czujniki, które zapewniają wgląd w dane w czasie rzeczywistym, aby pomóc monitorować poziomy temperatury, ciśnienie i jakość powietrza oraz zużycie energii

11:50 -12:10

Zapewnienie większej efektywności zbiórki odpadów

 12:10 - 13:00

Zwiększenie bezpieczeństwa ekosystemu łańcucha dostaw poprzez budowę bezpiecznego i zaufanego środowiska

12:10 - 12:30

Udostępnianie zaufanych danych za pośrednictwem licencjonowanych rozwiązań typu blockchain

12:30 - 13:00

Tworzenie bardziej połączonego świata bez utraty połączenia

 • Patrzenie na bezpieczeństwo nie jako na izolowany protokół, ale jako na kluczowy element, który rozciąga się na każdy element przepływu pracy
 • Wdrażanie środków kontroli wykrywających niebezpieczeństwa i działających prewencyjnie, które chronią aktywa fizyczne, zapasy, informacje, własność intelektualną i ludzi
 • Ograniczanie zagrożeń cybernetycznych i umacnianie cyberbezpieczeństwa

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:00

Zmniejszanie kosztów wysyłki, uproszczenie procesów i zwiększenie niezawodność i przejrzystość

14:00 - 14:30

Kwestionowanie status quo procesów logistycznych stosowanych kiedyś lub obecnie, poprzez identyfikację istniejących problemów sieciowych i przeciwdziałanie im za pomocą rozwiązań

 • Radzenie sobie z barierami pracowniczymi i transportowymi
 • Radzenie sobie z (potencjalnym) przeniesieniem energochłonnej produkcji towarów, takich jak szkło, metale i chemikalia
 • Odejście od przestarzałych systemów i ogromnej ilości dokumentów papierowych

14:30 - 14:50

Identyfikacja oszczędności kosztów transportu poprzez modelowanie kosztów frachtu i usług

14:50 - 15:10

Zmniejsz koszty wysyłki, uprość procesy i zwiększ niezawodność i przejrzystość dzięki technologiom IoT

15:10 - 15:30

Uzyskanie wglądu w realizację transportu w czasie rzeczywistym

15:30 - 16:00

Zarządzanie budżetami w obliczu stale rosnących kosztów transportu

 • Nawiązanie długoterminowej współpracy partnerskiej
 • Optymalizacja, skracanie i alokacja tras transportowych pomiędzy firmami
 • Przydzielanie ładunków w zoptymalizowany sposób i uzyskiwanie dostępu do większej liczby przewoźników w razie potrzeby

END

Zakończenie konferencji


Poniżej znajdują się pozostałe Sceny tematyczne konferencji. Kliknij w interesującą Cię ikonę aby zobaczyć program


MAIN COMMERCIAL STAGE 

ECOMMERCE STAGE

DIGITAL INNOVATION STAGE