DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ PRELEGENTEM?


Każdego roku ponad 600 menedżerów wysokiego szczebla występuje podczas naszych konferencji i z różnych powodów uważają, że warto reprezentować siebie oraz swoje firmy.
Poniżej zestawiliśmy najpopularniejsze uzasadnienia, które słyszymy od naszych prelegentów.

 

chcę mówić
"Wierzę, że wymiana informacji i know-how jest kluczowa, mam również poczucie, że poprzez moją prezentację mogę wnieść swój wkład w rozwój branży."
'Kiedy występuję podczas konferencji, jestem zmuszony przemyśleć swoje działania oczami publiczności. To pomaga mi szukać ulepszeń dla własnego biznesu”.
"Przemawianie publiczne to ważna umiejętność dla każdego menedżera wysokiego szczebla. Przemawianie na ważnej konferencji może pomóc mi ją rozwinąć”.
"Wiem, że po moim wystąpieniu wiele osób będzie wymieniać się pomysłami i dyskutować o rzeczach, które zaprezentowałem. A to prowadzi do nowych spostrzeżeń, które mogą wesprzeć mój biznes i pracę”.
"Ważne jest, aby moja firma była dobrze prezentowana na najważniejszych wydarzeniach. Jestem odpowiednią osobą, aby to zapewnić.”
Dobrze jest być częścią grupy prelegentów. Ułatwia mi to dostęp do innych kluczowych osób występujących na wydarzeniu.”
"Dla mnie jako lidera ważne jest, aby moi współpracownicy mieli okazję wysłuchać mojego przemówienia, kiedy przemawiam na konferencji. Doświadczają wtedy mojej pasji i wiedzy inaczej niż w biurze, czują połączenie ze mną i czerpią z niego energię."
"To dla mnie bardzo ważne, aby występować na wiodących spotkaniach branżowych - przemawianie zapewnia właściwą obecność.” 

Czy uważasz, że powyższe stwierdzenia są prawdziwe? Być może masz inne uzasadnienie?


chcę mówić