The agenda currently displayed is from the Retail Summit 2024. The new program for 2025 will be published by the end of June.

PROGRAM 2024

(Aby zobaczyć program sceny tematycznej, proszę kliknąć w jej nazwę)

Poland & CEE Retail Summit


 • Main Stage
 • Supply Chain Plenary Stage
 • Techinvest Stage

CEE eRetail Congress


 • eRetail Technology Stage
 • eRetail Strategies & Data Management Stage
 • eRetail Logistics Stage (Day 2)
 • eRetail CX & Loyalty Stage (Day 2)

European Circular Retail Congress


 • ESG & Sustainability Main Stage (Day 2)
 • Sustainable Commerce Stage (Day 2)
 • Sustainable Supply Chain & Operations Stage (Day2)

 Aby zobaczyć program sceny tematycznej, proszę kliknąć w jej nazwę


 

Poland & CEE Retail Summit

Dzień 1

Eksploracja Przyszłych Trendów / Wdrażanie Skutecznych Rozwiązań / Rozwijanie współpracyMain Stage


Odkrywanie Przyszłości Handlu Detalicznego • Identyfikacja rentownych wschodzących trendów: badanie najnowszych trendów w handlu detalicznym ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji tych, które mają potencjał wysokiej rentowności i zwrotu z inwestycji (ROI)
 • Zapobieganie Ryzykom w Łańcuchu Dostaw: Opracowywanie strategii mających na celu minimalizację ryzyka w łańcuchu dostaw, takiego jak zakłócenia w logistyce czy zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, poprzez inwestowanie w solidne systemy zabezpieczeń i plany awaryjne
 • Optymalizacja Inwestycji w Sklepy Stacjonarne: Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w sklepy stacjonarne poprzez wdrażanie kosztowo efektywnych strategii, takich jak sprzedaż doświadczalna, integracja omnichannelowa i wykorzystanie technologii do poprawy wrażeń klientów w sklepie
 • Podejmowanie Decyzji na Podstawie Danych: Inwestowanie w zaawansowane narzędzia analityczne i platformy w celu wykorzystania danych klientów, poprawy wniosków i podejmowania poinformowanych decyzji dotyczących asortymentu produktów, kampanii marketingowych i efektywności operacyjnej
 • Wdrażanie zrównoważonych praktyk z zwrotem z inwestycji: identyfikowanie zrównoważonych inicjatyw, które nie tylko są zgodne z wartościami etycznymi, ale także oferują oszczędności kosztów i wydajność operacyjną, zapewniając pozytywny wpływ na środowisko i wyniki finansowe

 Supply Chain Plenary Stage

 

Wzmocnienie efektywności i transparentności w ramach Łańcucha Dostaw 5.0


 • Optymalizacja prognozowania popytu i zarządzania zapasami: Inwestowanie w oparte na sztucznej inteligencji systemy prognozowania popytu i optymalizacji zapasów w celu zmniejszenia zapasów, zminimalizowania kosztów utrzymania i zwiększenia ogólnej wydajności łańcucha dostaw
 • Automatyzacja operacji magazynowych: wdrażanie technologii automatyzacji magazynów, takich jak robotyka, pojazdy autonomiczne i systemy RFID, w celu usprawnienia operacji, poprawy dokładności realizacji zamówień i obniżenia kosztów pracy
 • Poprawa widoczności łańcucha dostaw: Inwestowanie w technologie takie jak blockchain i czujniki IoT w celu poprawy widoczności łańcucha dostaw, zapewnienia identyfikowalności produktów i zminimalizowania ryzyka podrabiania lub problemów z kontrolą jakości
 • Usprawnienie zarządzania zwrotami: sprostanie wyzwaniom związanym z logistyką zwrotów i usprawnienie procesów zarządzania zwrotami w celu poprawy zadowolenia klientów, zminimalizowania kosztów i maksymalizacji możliwości odzyskiwania zasobów
 • Optymalizacja wykorzystania powierzchni handlowej: Wykorzystanie analizy danych i inteligencji lokalizacyjnej do optymalizacji wykorzystania powierzchni handlowej, negocjowania opłacalnych umów najmu i podejmowania świadomych decyzji dotyczących lokalizacji i formatów sklepów


 TechInvest Stage

 

Tworzenie przyszłości handlu detalicznego opartej na technologii dla wzrostu sprzedaży


 • Przydzielanie zasobów do cyfrowych strategii marketingowych opartych na danych, które przynoszą wysoki zwrot z inwestycji, takich jak ukierunkowana reklama, marketing wpływowy i kampanie w mediach społecznościowych
 • Zwiększanie zaangażowania klientów dzięki technologii sklepowej: Inwestowanie w opłacalne technologie sklepowe, takie jak interaktywne wyświetlacze, oznakowanie cyfrowe lub aplikacje mobilne, które zwiększają zaangażowanie klientów, napędzają sprzedaż i poprawiają ogólne wrażenia z zakupów
 • Personalizacja doświadczeń dzięki Data Insights: Przydziel zasoby do gromadzenia i analizy danych klientów w celu uzyskania przydatnych spostrzeżeń, które umożliwiają spersonalizowane rekomendacje, ukierunkowane promocje i lepszą lojalność klientów
 • Usprawnienie płatności i realizacji transakcji: Inwestowanie w bezproblemowe technologie płatnicze, takie jak portfele mobilne, płatności zbliżeniowe lub rozwiązania do kas samoobsługowych, aby zmniejszyć kolejki, poprawić szybkość transakcji i zwiększyć zadowolenie klientów
 • Wdrażanie danych klientów w celu uzyskania cennych wniosków: Przydzielanie zasobów na platformy zarządzania danymi i analizy, które dostarczają wszechstronnych informacji o klientach, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych w obszarze marketingu, merchandisingu i operacji.CEE eRetailCongress

Dzień 1 / Dzień 2

 • Odkrywanie przyszłości handlu elektronicznego: napędzanie wzrostu dzięki sztucznej inteligencji, wielokanałowej integracji i bezpieczeństwu danych
 • Rozpoczęcie przygody z e-sprzedażą detaliczną: innowacje oparte na sztucznej inteligencji, bezproblemowa integracja i wzmocniona pewność danych
 • Budowanie rewolucji w handlu elektronicznym opartej na danych: Maksymalizacja wydajności dzięki sztucznej inteligencji, wielokanałowej integracji i analityce eRetail Technology 

Stage 

Dzień 1

Wzmacnianie wzrostu dzięki solidnej infrastrukturze handlu elektronicznego: budowanie podstaw sukcesu


 • Eksploracja najnowszych technologii e-sprzedaży w celu zbudowania solidnej infrastruktury online
 • Wykorzystanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do personalizacji doświadczeń klientów i zwiększania ich zaangażowania
 • Wdrożenie integracji wielokanałowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w celu zapewnienia bezproblemowych zakupów w wielu kanałach
 • Odkrywanie narzędzi do pomiaru wydajności i analiz w celu uzyskania cennych informacji na temat zachowań klientów i optymalizacji strategii eRetail
 • Poznanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych i prywatności w celu ochrony informacji o klientach i budowania zaufania do sklepu internetowego

eRetail Strategies & Data Management Stage

Dzień 1

 

Wykorzystanie strategii opartych na danych, uwolnienie potencjału handlu elektronicznego poprzez inteligentne podejmowanie decyzji

 • Wykorzystanie strategii opartych na danych poprzez wykorzystanie technologii analitycznej w celu uzyskania wglądu w zachowania klientów i podejmowania świadomych decyzji
 • Gromadzenie i ujednolicenie danych klientów za pomocą narzędzi do obsługi danych klientów w celu umożliwienia spersonalizowanych doświadczeń i ukierunkowanych kampanii marketingowych
 • Wdrażanie narzędzi wizualizacji danych oraz inteligencji biznesowej w celu skutecznego analizowania i prezentowania danych dla dokładnego.
 • Wykorzystywanie platform eksperymentalnych do testowania i optymalizowania doświadczeń cyfrowych w oparciu o wgląd w dane, napędzając ciągłe doskonalenie
 • Priorytetowe traktowanie prywatności i bezpieczeństwa danych, zapewnienie zgodności z regulacjami i budowanie zaufania klientów

eRetail Logistics 

Stage

Dzień 2

 

Optymalizacja logistyki eCommerce i łańcuchów dostaw, maksymalizacja zysków dzięki wydajności

 

 • Usprawnienie logistyki i procesów łańcucha dostaw eRetail poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań
 • Optymalizacja gospodarki magazynowej i realizacji zamówień za pomocą nowoczesnych technologii zapewniających sprawne i terminowe dostawy
 • Maksymalizacja zysków poprzez efektywne operacje spedycyjne i dostawcze z wykorzystaniem zaawansowanych usług dla efektywnej kosztowo i niezawodnej logistyki
 • Wdrażanie strategii opartych na danych przy użyciu rozwiązań logistycznych i analizy danych w celu optymalizacji efektywności łańcucha dostaw i redukcji kosztów.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności danych w operacjach logistycznych w celu ochrony wrażliwych informacji i utrzymania zaufania klientów


eRetail CX & Loyalty

Stage 

Dzień 2

 

Dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń, które wzmacniają satysfakcję i lojalność klientów

 • Zwiększanie satysfakcji i lojalności klientów poprzez dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń przy użyciu technologii nowej generacji
 • Wdrażanie rozwiązań obsługi klienta opartych na sztucznej inteligencji w celu zapewnienia wsparcia w czasie rzeczywistym i usprawnienia interakcji z klientami
 • Optymalizacja integracji wielokanałowej w celu zapewnienia spójnych i bezproblemowych doświadczeń we wszystkich punktach kontaktu z klientem
 • Wykorzystanie platform do pomiaru wydajności i analiz do zbierania informacji zwrotnych i mierzenia skuteczności inicjatyw związanych z doświadczeniem klienta
 • Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i prywatności danych w celu ochrony danych klientów i zachowania zgodności z przepisami
European Circular Retail Congress

Dzień 2

 • Badanie innowacyjnych technologii cyfrowych i zrównoważonych rozwiązań, które napędzają wzrost, zwiększają wydajność i wspierają zrównoważony rozwój w handlu detalicznym artykułami spożywczymi i sektorze FMCG
 • Wspieranie współpracy i wymiany wiedzy między zainteresowanymi stronami z branży w celu tworzenia transformacyjnych partnerstw w handlu detalicznym i FMCG, które wywierają pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo
 • Uzyskanie przydatnych spostrzeżeń i praktycznych strategii od liderów branży w celu poruszania się na skrzyżowaniu technologii, zrównoważonego rozwoju i wymagań konsumentów, otwierając nowe możliwości odniesienia sukcesu w biznesie ESG & Sustainability Main Stage


Napędzanie rozwoju firmy i przewagi konkurencyjnej poprzez planowanie strategiczne i zgodność


 • Wykorzystanie ESG i zrównoważonego rozwoju jako katalizatorów rozwoju biznesu przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na środowisko i społeczeństwo
 • Odkrywanie metodologii planowania strategicznego, które napędzają rozwój biznesu i zapewniają przewagę konkurencyjną w handlu detalicznym artykułami spożywczymi i FMCG
 • Wdrażanie skutecznej integracji zasad ESG z działalnością biznesową w celu poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz spełnienia wymagań konsumentów i wymogów regulacyjnych
 • Ustanowienie solidnych struktur zarządzania i zapewnienie zgodności z odpowiednimi normami zrównoważonego rozwoju w celu zwiększenia wiarygodności i reputacji
 • Badanie innowacyjnych podejść do mierzenia i raportowania wskaźników ESG, umożliwiających przejrzyste komunikowanie wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy


Sustainable Commerce Stage


Maksymalizacja przychodów i wpływu poprzez zrównoważony rozwój produktu i integrację cyklu życia

 • Identyfikacja trendów rynkowych i preferencji konsumentów związanych ze zrównoważonym rozwojem, wykorzystywanie nowych możliwości innowacji produktowych i wyróżniania się na tle konkurencji
 • Odkrywanie zrównoważonych strategii rozwoju produktów, które są zgodne z oczekiwaniami klientów, maksymalizowanie przychodów i udziału w rynku.
 • Integracja jakości przez cały cykl życia produktu, od źródła pozyskiwania i przyjaznego dla środowiska projektowania po wdrożeniu rozwiązań opakowaniowych zmniejszających wpływ na środowisko.
 • Skuteczne informowanie o zrównoważonych cechach produktów, budowanie zaufania i lojalności przy jednoczesnym zwiększaniu popytu na bardziej zrównoważone opcje.
 • Wdrażanie konkretnych technik dla wykonania oceny cyklu życia produktów, optymalizacja wpływu produktów na środowisko i społeczeństwo w celu zwiększenia wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju


Sustainable Supply Chain & Operations Stage

 

Wykorzystanie praktyk operacyjnych w celu zwiększenia rentowności i osiągnięcia trwałych zwrotów


 • Optymalizacja łańcucha dostaw w celu zmniejszenia ilości odpadów, zwiększenia wydajności i osiągnięcia zrównoważonych zwrotów, poprawy rentowności i reputacji, przy jednoczesnym wdrażaniu zrównoważonych praktyk produkcyjnych.
 • Przyjęcie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym i wdrażanie innowacyjnych strategii ograniczania ilości odpadów, takich jak recykling i upcykling, w celu zminimalizowania wpływu na środowisko i maksymalizacji wykorzystania zasobów w całym łańcuchu produkcji i dostaw.
 • Zwiększanie przejrzystości łańcucha dostaw, identyfikowalności i etycznego pozyskiwania, budowanie zaufania konsumentów i zaspokajanie ich zapotrzebowania na zrównoważone i odpowiedzialne produkty przy jednoczesnym wdrażaniu energooszczędnych procesów produkcyjnych.
 • Wspieranie współpracy z dostawcami i partnerami w celu promowania zrównoważonych praktyk w całym łańcuchu wartości, w tym energooszczędnego transportu, optymalizacji opakowań i rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami, stymulując innowacje i odporność.
 • Wykorzystanie praktycznej wiedzy i narzędzi do oceny zagrożeń i szans środowiskowych i społecznych, umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji na rzecz długoterminowego, zrównoważonego sukcesu, w tym przyjęcie odnawialnych źródeł energii i wdrożenie skutecznych praktyk gospodarowania odpadami.


Wydarzenia Towarzyszące


TRADE COLLABORATION STAGE

Scena Trade Collaboration to idealne, przestronne miejsce do nawiązywania kontaktów, którego centralnym punktem będzie Retail Village,  wokół której ustawione będą tematyczne stoły networkingowe oraz powierzchnie wystawiennicze dla firm reprezentujących innowacyjne rozwiązania dla branży retail/CPG.

PROGRAM WIECZORNY  

Oficjalna Gala, która odbędzie się 9 kwietnia 2024 r. Podczas tego wieczoru rozdamy po raz 15. nagrody Retailer of the Year, a także zapewnimy wszystkim uczestnikom niepowtarzalną okazję do nawiązania kontaktów w swobodnej i nieformalnej atmosferze.

Dinners2Connect

July - December 2024

September 2024

 • V ESG Industry Insights exchange dinner for Solution Providers, European Circular Retail Congress - Czech (Prague)  23 September 2024
 • V Supply Chain Industry Insights exchange dinner for Solution Providers, Retail Summit - Czech (Prague) 24 September 2024
 • V eCommerce Industry Insights exchange dinner for Solution Providers, eRetail Congress - Czech (Prague)25 September 2024
 • V Digital Retail Industry Insights  exchange dinner for Solution Providers, Retail Summit - Czech (Prague) 26 September 2024

October 2024

 • V Retail & CPG ESG Professionals VIP's Pre-Conference Dinner European Circular Retail Congress - Poland (Warsaw) October 21, 2024
 • VII CEO & Board Directors Pre-Conference Dinner Retail Summit - Poland (Warsaw) October 22, 2024
 • VII Supply Chain VIP's Pre-Conference Dinner Retail Summit - Poland (Warsaw) October 23, 2024
 • VIII eCommerce VIP's Pre-Conference Dinner eRetail Congress - Poland (Warsaw) October 24, 2024

November 2024

 • I Retail & CPG ESG Professionals Dinner - Czech Republic (Prague) 11 November 2024
 • I CEO & Board Directors Dinner - Czech Republic (Prague) 12 November 2024
 • II Supply Chain Professionals Dinner - Czech Republic (Prague) 13 November 2024
 • III eCommerce VIP's Pre-Conference Dinner eRetail Congress - Czech Republic (Prague) 14 November 2024
DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw

Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa