MAIN STAGE 

9 kwietnia 


07:30 - 08:50

Rejestracja i poranna kawa

08:50 - 09:00

Otwarcie konferencji

Casper Haring CEO ECU 

09:00 - 10:40

Wykorzystanie innowacji i zrównoważonego rozwoju w handlu detalicznym

09:00 - 09:20

Kształtowanie przyszłości handlu detalicznego: spostrzeżenia oraz strategie rozwoju w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie 

 • Analiza pojawiających się trendów: badanie najnowszych trendów w handlu detalicznym oraz ich potencjału w zakresie transformacyjnego wpływu na branżę.
 • Znaczenie transformacji cyfrowej: podkreślanie roli technologii cyfrowych w rewolucjonizowaniu doświadczeń klientów i wydajności operacyjnej.
 • Priorytetowe traktowanie zrównoważonego rozwoju: Omówienie integracji zrównoważonych praktyk z modelami handlu detalicznego w celu zapewnienia długoterminowej rentowności i zarządzania środowiskiem.

09:20 - 09:50

Strategia zrównoważonego rozwoju: wytyczanie ścieżki do rentowności ekologicznej w handlu detalicznym 

 • Wykorzystanie zielonych inicjatyw: zwiększenie przychodów czy tylko dodatkowe koszty?
 •  Wzmacnianie Bezpieczeństwa Płatności: Wdrażanie solidnych zabezpieczeń cybernetycznych w handlu detalicznym dla bezpiecznych transakcji cyfrowych.
 • Dostosowanie się do wartości konsumenckich: posunięcie strategiczne czy chwyt marketingowy? 

09:50 - 10:10

 Maksymalizacja zwrotu z inwestycji: spostrzeżenia strategiczne dotyczące skutecznych inwestycji w promocje

 • Analiza wpływu inwestycji: Ocena skuteczności strategii promocyjnych w celu uzyskania optymalnych zwrotów.
 • Wzmacnianie Bezpieczeństwa Płatności: Wdrażanie solidnych zabezpieczeń cybernetycznych w handlu detalicznym dla bezpiecznych transakcji cyfrowych.
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: wykorzystanie analiz do informowania i udoskonalania inwestycji promocyjnych.

10:10 - 10:40

Wielokanałowa Równowaga: harmonizacja kanałów czy tworzenie chaosu konsumenckiego? 

 • Strategie wielokanałowe: poprawianie doświadczenia klienta czy komplikowanie zakupów?
 • Integracja cyfrowa: płynne przejście czy chaotyczna podróż klienta?
 • Wielokanałowe wykorzystanie danych: wnikliwe zaangażowanie czy nadmierne naruszenie prywatności?

10.40 - 11:00

Spotkania biznesowe przy kawie

11:00 - 11:30

Nowe spojrzenie na sklepy stacjonarne: nawigacja w nowej erze stacjonarnego handlu detalicznego 

 • Transformacja doświadczeń w sklepach: prawdziwa innowacja czy tylko trend?
 • Integracja wielokanałowa: płynne, bezproblemowe (seamless) połączenie czy koszmar operacyjny?
 • Inwestowanie w technologię sklepową: zwiększenie zaangażowania czy wzrost kosztów?

11:30 - 13:10

Tworzenie strategii handlu detalicznego skupionego na kliencie

11:30 - 11:50

Tworzenie handlu detalicznego przygotowanego na przyszłość: wykorzystanie pojawiających się trendów i opinii konsumentów w Polsce

 • Nawigacja po dynamice rynku: analiza unikalnych trendów w handlu detalicznym w Polsce i zachowań konsumentów pod kątem uzyskania strategicznej przewagi.
 • Zwiększenie doskonałości operacyjnej: integrowanie innowacyjnych praktyk w celu podniesienia wydajności i zaangażowania klientów.
 • Wykorzystywanie transformacji technologicznej: wykorzystanie najnowocześniejszych technologii w celu zmiany doświadczenia polskiego handlu detalicznego.

11:50 - 12:00

Rewolucja w handlu detalicznym: integrowanie innowacji cyfrowych w celu zwiększenia zaangażowania konsumentów

 • Tworzenie cyfrowych doświadczeń: wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań zapewniających zmodernizowaną podróż zakupową.
 • Użycie zgromadzonych danych: przeprowadzenie analizy w celu uzyskania głębszej wiedzy o konsumentach i podejmowania strategicznych decyzji.

12:00 - 12:20

Nowa definicja doskonałości w handlu detalicznym: przyszłościowe strategie dla rynku jutra

 • Prognozowanie przyszłych kierunków: przewidywanie zmian i wyznaczanie nowych standardów w handlu detalicznym.
 • Wzmacnianie odporności biznesowej: wdrażanie strategii adaptacyjnych zapewniających trwały sukces.
 • Wykorzystywanie zakłóceń cyfrowych: innowacje dokonywane w oparciu o technologie nowej generacji mające na celu zmianę kształtu zaangażowania konsumentów.

12:20- 12:40

 

Kształtowanie przyszłości handlu detalicznego: spostrzeżenia oraz strategie rozwoju w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie

 • Analiza pojawiających się trendów: badanie najnowszych trendów w handlu detalicznym oraz ich potencjału w zakresie transformacyjnego wpływu na branżę.
 • Znaczenie transformacji cyfrowej: podkreślanie roli technologii cyfrowych w rewolucjonizowaniu doświadczeń klientów i wydajności operacyjnej.
 • Priorytetowe traktowanie zrównoważonego rozwoju: Omówienie integracji zrównoważonych praktyk z modelami handlu detalicznego w celu zapewnienia długoterminowej rentowności i zarządzania środowiskiem.

12:40 - 13:10

Zmiana wartości konsumenckich: autentyczna rewolucja w handlu detalicznym czy zwykły marketing? 

 • Reagowanie na wydatki spowodowane kryzysem: prawdziwa adaptacja czy taktyka krótkoterminowa?
 • Przedkładanie doświadczeń nad produkty: strategia zrównoważonego rozwoju czy faza przejściowa?
 • Znalezienie równowagi pomiędzy kosztami a zrównoważonym rozwojem: konieczność finansowa czy wybór etyczny?

 13:10  - 14:00

Lunch

14:00 - 18.00

Transformacja oparta na technologii: zabezpieczenie i ulepszenie handlu detalicznego w erze cyfrowej

14:00 - 14:30

 

Ewolucja wartości klienta: Rzeczywista transformacja czy wyłącznie chwyt marketingowy w sektorze detalicznym.

 • Reakcja na wydatki spowodowane kryzysem: Autentyczna adaptacja czy taktyka krótkoterminowa.
 • Doświadczenia ponad produktami: zrównoważona strategia lub faza tymczasowa.
 • Balansowanie kosztów z zrównoważonym rozwojem: Konieczność finansowa albo wybór oparty na wartościach etycznych.
  rna ostrożność?

14:30 -14:50

Architektura renesansu handlu detalicznego: zaawansowane strategie IT dla przywództwa na rynku

 • Organizowanie synergii technologicznej: Integracja dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań IT w celu przekształcenia ekosystemu handlu detalicznego.
 • Wzmacnianie cyfrowych fortec: podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa w celu ochrony rozwijającej się granicy cyfrowego handlu detalicznego.
 • Katalizowanie doskonałości opartej na danych: wykorzystanie zniuansowanej analizy do strategicznego przewidywania i różnicowania rynku.

14:50 - 15:10

Prognozowanie transformacji: kształtowanie przyszłości handlu detalicznego za pomocą analiz predykcyjnych

 • Udoskonalanie zarządzania zapasami: Zwiększanie wydajności sprzedaży detalicznej poprzez predykcyjne zarządzanie zapasami.
 • Precyzyjne prognozowanie: wykorzystanie zaawansowanych analiz do dokładnego przewidywania i planowania popytu.
 • Usprawnianie łańcuchów dostaw: Integracja inteligentnych technologii w celu zapewnienia sprawnego i responsywnego działania łańcucha dostaw.

15:10-15:30


Przetwarzanie w chmurze i innowacje technologiczne: katalizowanie transformacji w handlu detalicznym

 • Wykorzystanie dynamiki chmury: wykorzystanie technologii chmury w celu zapewnienia skalowalności, elastyczności i wydajności operacyjnej w handlu detalicznym.
 • Rewolucja w ekosystemach danych: wykorzystanie analityki opartej na chmurze w celu uzyskania głębszych spostrzeżeń i podejmowania świadomych decyzji.
 • Innowacyjne podróże klientów: wykorzystanie chmury i zaawansowanych technologii w celu poprawy doświadczeń i zaangażowania w handlu detalicznym.

15:30 - 16:00

Dekodowanie dynamiki danych w handlu detalicznym: zasób strategiczny czy wyzwanie? 

 • Zaawansowana analityka: odkrywanie możliwości czy toniecie w danych?
 • Analityka predykcyjna i sztuczna inteligencja: proaktywna precyzja czy dylemat etyczny?
 • Spersonalizowany handel detaliczny a prywatność konsumentów: innowacyjne zaangażowanie czy natrętne przekroczenie granic?

 16:00-16:30

Usprawnianie łańcuchów dostaw w handlu detalicznym: elastyczna transformacja czy rosnąca złożoność? 

 • Badanie wpływu transformacji cyfrowych na efektywność łańcucha dostaw w polskim handlu detalicznym – czy upraszczają procesy, czy zwiększają złożoność?
 • Analiza, w jaki sposób polscy detaliści dostosowują strategie łańcucha dostaw w odpowiedzi na globalne zakłócenia – czy te środki zwiększają odporność, czy też ujawniają nowe słabe punkty?
 • Debata nad rolą technologii w logistyce – czy prowadzi ona do zwiększenia elastyczności polskich detalistów, czy też wprowadza niepotrzebną złożoność w zarządzaniu łańcuchem dostaw?

16:30 - 17:00

 Spotkania biznesowe przy kawie

17:00 - 17:30

Rozwój kanałów sprzedaży bezpośredniej (DTC): Zmiana zasad w handlu detalicznym czy zakłócający trend? 

 • Badanie wpływu „Marketplacyzacji” na polski krajobraz handlu detalicznego – czy internetowe platformy handlowe zwiększają zasięg marki, czy prowadzą do nasycenia rynku?
 • Debata nad efektywnością kanałów DTC w Polsce – wzmocnienie marki prowadzące do większej kontroli rynku, czy też przytłoczenie konsumentów możliwościami wyborami?
 • Analiza roli e-commerce w rozwoju sektora detalicznego w Polsce – szansa na ekspansję, czy skomplikowany krajobraz z wieloma wyzwaniami regulacyjnymi?
17:30-18:00

Razem naprzód: współpraca w handlu detalicznym i FMCG w dobie innowacji technologicznych 

 • Konwergencja cyfrowa w handlu detalicznym i FMCG: płynna integracja czy napięcie konkurencyjne?
 • Sztuczna inteligencja i automatyzacja: katalizatory wzrostu czy zakłócacze tradycyjnych praktyk?
 • Integracja technologiczna w łańcuchach dostaw: dobrodziejstwo w zakresie wydajności czy bagno złożoności?

18:00 - 19:00

Dinner

19:00 - 20:00

Evening Gala & Retailer of the Year Ceremony

 20:00 - 0:00

After Party, Live Music, Networking, Drinks