Connecting People For Growth


European Conferences United powstała w 2002 roku z inicjatywy różnych europejskich interesariuszy, jeszcze przed przystąpieniem nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej w maju 2004 roku.


Postawiliśmy sobie kilka celów, które przyczyniają się do wzrostu i rozwoju nowych państw członkowskich, takich jak:

  • Wzbogacanie umiejętności specjalistów najwyższego szczebla, tym samym przyczyniając się do tworzenia dobrych i wartościowych miejsc pracy
  • Przyciąganie wysokiej jakości inwestycji zagranicznych, które ułatwiają transfer technologii, wiedzy i know-how
  • Zwiększenie konkurencyjności firm krajowych i umożliwienie im dostępu do innych rynków

Powyższe cele pozostawały aktualne przez lata, ale dodaliśmy nowy cel:

  • Zachęcanie firm do działania w sposób odpowiedzialny społecznie i ekologicznie
Nasza misja:

"Naszą misją jest tworzenie lepszego i zdrowszego środowiska dla wszystkich, w tym konsumentów i profesjonalistów, poprzez współpracę z biznesem, samorządami i organizacjami pozarządowymi. Dążymy do osiągnięcia wspólnych celów, takich jak odpowiedzialność społeczna i wzrost gospodarczy, łącząc ludzi i wspierając rozwój firm i karier. Nasze zaangażowanie w tę misję sprawia, że wykorzystujemy nasze zasoby i nasze mocne strony, aby pozytywnie wpływać na życie ludzi"

Casper Haring CEO European Conferences UnitedJeśli chcesz uzyskać więcej informacji o Retail Summit skontaktuj się z:


Program i prelegenci

Partnerstwo i sponsoring

Udział w konferencji

 

Poprzez różne platformy biznesowe European Conferences United, w swych działaniach, koncentruje się przede wszystkim na współpracy biznesowej, transformacji cyfrowej, innowacjach i zrównoważonym rozwoju oraz organizuje największe w regionie konferencje handlowe - stacjonarne (fizyczne) i online. Oprócz organizacji dużych wydarzeń, European Conferences United organizuje również wysoce wyspecjalizowane spotkania dla mniejszych grup uczestników w formacie stacjonarnym (fizycznym) jak i online mające na celu rozwój poprzez wymianę doświadczeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o European Conferences United, odwiedź naszą stronę firmową;


 


European Conferences United