Maksymalizacja wpływu i zwrotu z inwestycji:W European Conferences United koncentrujemy się na wyborze partnerów, którzy wnoszą wartość dodaną do naszych wydarzeń i dla ich uczestników. Chcemy także, aby partnerzy wywierali znaczący wpływ na branżę. Posługujemy się trzema kryteriami doboru partnerów:

  • Dodanie wyraźnej wartości wydarzeniom i uczestnikom
  • Wykazanie szczerej chęci do poniesienia znacznego wkładu finansowego w celu aktywnego wspierania naszych wydarzeń
  • Wykazanie zdolności do osiągnięcia wyraźnego zwrotu z zaangażowania w wydarzenia

Mocno wierzymy we współpracę z partnerami, którzy są oddani realizacji konkretnego zwrotu z inwestycji (ROI) poprzez dobrze zdefiniowane cele i alokację niezbędnych zasobów. Samo tworzenie i prezentacja wysokiej jakości treści to za mało. W związku z tym nasza oferta partnerstwa kierowana jest wyłącznie do tych, którzy zgadzają się z naszą wizją, dzieląc zaangażowanie w wywieranie rzeczywistego wpływu na branżę i osiąganie namacalnego zwrotu z inwestycji, rozumianej także jako nakłady finansowe poczynione we wspieranie naszych wydarzeń.


Partnerzy chcą brać udział w naszych wydarzeniach z dwóch głównych powodów: mogą zaprezentować swoją markę dużej i zaangażowanej publiczności oraz znaleźć nowe możliwości sprzedaży. Współpracując przy naszych konferencjach, partnerzy mogą sprawić, że ich marka będzie dobrze znana właściwym osobom, co pomoże im zwiększyć sprzedaż w perspektywie krótko i długo terminowej. Co więcej, partnerzy mogą wykorzystywać różne podejścia, zarówno podczas wydarzenia, jak i po nim, w dalszych interakcjach z uczestnikami, aby zidentyfikować potencjalnych klientów i poprawić wyniki sprzedaży.


Uważamy, że oceniając możliwości partnerstwa, firmy powinny ustalać jasne, wyraźne priorytety dla celów, które chcą osiągnąć, zamiast skupiać się wyłącznie na kwocie zainwestowanych pieniędzy. Aby osiągnąć te cele, rekomendujemy firmom partnerskim wykonanie następujących kroków:

  • określenie celu współpracy przy konferencji (co chcą osiągnąć),
  • ocenę trafności grupy docelowej (czy na wydarzeniu obecne są odpowiednie osoby) ,
  •  wyznaczanie konkretnych i mierzalnych celów (takich jak liczba leadów do wygenerowania i pożądane konwersje biznesowe),
  • przydzielanie niezbędnych zasobów oraz monitorowanie i ocena postępów w realizacji tych celów w trakcie i po konferencji.


W ten sposób partnerzy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące wartości ich inwestycji i możliwości osiągnięcia pożądanych rezultatów.
Dlatego uważamy, że partnerzy powinni przejrzeć listę uczestników konferencji i ocenić ich potencjalne zainteresowanie oferowanymi produktami, usługami lub rozwiązaniami. Znając grupę docelową i jej potrzeby, partnerzy mogą dostosować swoje podejście i zmaksymalizować wpływ swojego partnerstwa, optymalnie wykorzystując swoją inwestycję i ostatecznie osiągając swoje cele.


Oprócz listy uczestników zalecamy również, aby partnerzy dokładnie przejrzeli program konferencji i upewnili się, że ich narzędzia i rozwiązania mają logiczny sens w kontekście konferencji, że prezentacja firmowych produktów lub usług będzie w powiązaniu z tematyka poruszaną na konferencji. Pomoże to partnerom zidentyfikować możliwości takiego przedstawienia swoich produktów lub usług i aby nawiązać kontakt z uczestnikami i zaprezentować je w sposób, który jest dla nich odpowiedni i wartościowy. Dopasowując swoje oferty do programu konferencji, partnerzy mogą stworzyć bardziej płynne i efektywne doświadczenie zarówno dla siebie, jak i dla uczestników, ostatecznie zwiększając prawdopodobieństwo osiągnięcia swoich celów i realizacji wyraźnego zwrotu z inwestycji.


Podsumowując:
Naszym celem są konkretne, znaczące wyniki dla wszystkich: nas, partnerów i uczestników. Współpracujemy tylko z tymi, którzy podzielają naszą wizję i szukają prawdziwych zwrotów z inwestycji w wydarzenia. Chcemy, aby idee i pomysły prezentowane na konferencji przekształcały się w konkretne działania po wydarzeniu, skutecznie dokonując namacalnych zmian w branży. Chcemy, aby uczestnicy faktycznie korzystali ze świeżych pomysłów i aby w branży dokonywał się postęp.


Kładziemy nacisk na działanie, a nie na zwykłe mówienie, wierząc, że przy ocenie partnerstw należy wziąć pod uwagę coś więcej niż tylko aspekt finansowy inwestycji. Firmy powinny dostosowywać się do wydarzeń, które odpowiadają ich celom. Dostosowanie obejmuje zarówno inwestycje pieniężne, jak i czasowe. Takie podejście gwarantuje znaczny i wyraźny zwrot z inwestycji w wydarzenia, jednocześnie przyczyniając się do znaczącej transformacji branży.